PRIVACY BELEID

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Winter office support kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.winterofficesupport.nl  heeft verstrekt.

Winter office support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • (Een deel van) uw IP-adres

 

WAAROM Winter office support GEGEVENS NODIG HEEFT

Winter office support verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

 

HOE LANG Winter office support GEGEVENS BEWAART

Winter office support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Winter office support verstrekt uw gegevens alléén aan derden op uw verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES en GOOGLE ANALYTICS

Deze site gebruikt alleen functionele en analytische cookies.

Winter office support maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld en IP-adressen geanonimiseerd, zodat uw privacy niet in gevaar komt en waarmee wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen.

Op grond van artikel 28 van de AVG hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de (geanonimiseerde) persoonsgegevens (uw IP-adres is onderdeel van uw persoonsgegevens) van de websitebezoekers.

Daarnaast hebben wij 'gegevens delen' met Google Analytics uitgezet en maken wij geen gebruik  van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@winterofficesupport.nl.

Winter office support zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Winter office support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Winter office support maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Winter office support verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@winterofficesupport.nl.

 

Winter office support is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Nicolaas Beetslaan 49, 3705 SV  Zeist

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30155218

Telefoon: 06 20351372

e-mail: info@winterofficesupport.nl.